Görme Engelliler

OKULUMUZDA TEZYİNAT ÇALIŞMALARI

Okuıl Aile Birliğimizin destekleriyle okulumuzun görüntüsünde ve aydınlık sisteminde oldukça değişiklikler yaptık. Desteğini esirgemeyen yardımsever velilerimize teşekkür ediyoruz